Plannen zijn te vergelijken met bouten, je moet ze regelmatig bijstellen.

— DNO

Onze waarden

“Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt”. (Spreuken 4: 7 )

Onze visie en waarden
Onze missie is instellingen en organen die te maken hebben met onderwijs te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit op zo’n manier dat de instelling na onze bijdrage in staat is zelf een duurzame verbetering in gang te houden en uit te bouwen.
Wij doen dit in de overtuiging dat alle mensen in staat zijn te leren van en met elkaar, wanneer mensen de gaven in zichzelf en de ander waarderen.
Wij geloven dat ieder mens waardevolle capaciteiten heeft gekregen. Bij ontwikkeling hiervan ontstaat meer werkplezier, enthousiasme en onderwijs waarbinnen kinderen en jeugdigen zich optimaal kunnen ontplooien. Wij richten ons daarom op ontwikkeling van mensen met respect voor de ander.

DNO staat voor Doen – Nadenken – Ontwikkelen
Doen – door elkaar handreikingen te geven voor de uitvoering ontdek je de kracht van verandering en ontwikkeling
Nadenken – door hierover na te denken, te reflecteren, leer je je eigen referentiekader in een nieuw perspectief te plaatsen
Ontwikkelen – doen en nadenken in relatie tot het eigen handelen en elkaar leidt tot echte, duurzame ontwikkeling
Onze kernwaarden zijn: betrouwbaarheid en integriteit, samenwerken, elkaar waarderen en delen. Wij geloven dat mensen het meeste kunnen wanneer ze samenwerken. Onze begeleiding zal dan ook altijd gericht zijn op het realiseren van uitwisseling en delen van kennis en vaardigheden.

Ons handelen
Ons handelen is gebaseerd op de principes van het handelingsgericht werken.
Wij gaan uit van uw visie en doelen en realiseren vervolgens in overleg met u een maatwerk aanbod.

Onze trainers en adviseurs zien er een uitdaging in moeilijke vraagstukken samen met u op te lossen.
Wij onderscheiden ons door onze visie, ons enthousiasme en de uitstekende kwaliteit-en-prijs-verhouding.

Onze kracht
Onze kracht is dat wij theorie kunnen omzetten in praktische tools voor in de klas, de school en de organisatie.
De verbetering van onderwijsresultaten is één van de uitwerkingen hiervan.
Ons aanbod stopt niet bij het maken van mooie plannen, maar kenmerkt zich door duidelijke adviezen voor de praktische uitvoering.

DNO begeleidt zowel basisscholen als scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Ook het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen wij verder helpen.
Wij voeren daar naast ook opdrachten uit op bestuurlijk en gemeentelijk niveau.