Plannen zijn te vergelijken met bouten, je moet ze regelmatig bijstellen.

— DNO

Coaching

Al onze coaching trajecten worden uitgevoerd door gecertificeerde coaches. Centraal staat de ontwikkeling van de gecoachte op van te voren afgesproken gebieden. Bij aanvang maken wij met de opdrachtgever en gecoachte resultaatafspraken. Vervolgens vindt er een aantal sessies plaats. Elke sessie wordt afgesloten met een opdracht voor de komende periode.
Op deze manier dagen wij de gecoachte uit steeds een stapje verder te zetten dan hij of zij gewend was. Na afloop van het coaching traject brengt de coach samen met de gecoachte de resultaten in beeld. Deze worden besproken met de opdrachtgever tijdens de eindevaluatie.

Wij hebben ervaring in het coachen van:

  • (startende) schooldirecteuren
  • intern begeleiders
  • (startende) leerkrachten
  • leerkrachten die in een ontwikkeltraject zitten
  • bestuurders

Kosten: afhankelijk van de omvang van het traject