Echte leiders denken niet voor maar door hun team.

— DNO

Handelingsgericht werken

Met HGW kijk je niet naar beperkingen van leerlingen en teams maar naar wat er nodig is om leerdoelen te halen. Je leert  hoe je als leerkracht je handelen hierop kunt afstemmen. Scholen die het HGW implementatietraject met ons hebben ingezet zijn enthousiast. Leerlingen presteren beter, leerkrachten voelen zich vaardiger en de relatie met ouders verbetert.

  • HGW oriëntatie, invoering of opfristraject volgens schema
  • HGW volledig maatwerk traject
  • 1- zorgroute
Onderwerpen die onderdeel kunnen zijn van het traject:

–  werken met groepsoverzichten en groepsplannen die werken
–  opstellen van leerdoelen en leerlijnen
–  effectieve directe instructie model (DIM)
–  hoe ziet een goede evaluatie eruit
–  handelingsgerichte groep- en leerlingbesprekingen
–  omgang met ouders

Wij kunnen u ook helpen bij onderdelen van HGW, los van een traject dat minimaal een jaar loopt. U kunt dan gebruik maken van door ons ontwikkelde materialen.

Handelingsgericht aan opbrengsten werken © 
Wilt u HGW gelijk met het opbrengstgericht werken invoeren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben het handelingsgericht aan opbrengsten werken ontwikkeld samen met scholen. Bel of mail ons voor meer informatie.