Wanneer de berg waar je tegenop loopt te hoog lijkt, draai je dan om en zie waar je vandaan komt.

— DNO

Kwaliteit en plannen

Wij helpen u graag bij het op orde brengen en houden van de kwaliteitzorg. U kunt bij ons terecht voor een analyse gebaseerd op het inspectiekader, advies over kwaliteitinstrumenten, begeleiding bij de inrichting van een kwaliteitsysteem op maat en al uw overige vragen over de kwaliteit binnen uw school.

Schoolplan en of zorgplan

Wilt u een schoolplan of zorgplan dat niet in de la verdwijnt maar daadwerkelijk richting geeft aan uw schoolontwikkeling? Wij hebben veel ervaring in het opschrijven van uw plannen voor de schoolontwikkeling en de zorg. Wilt u een handelingsgericht plan, dan begeleiden we u graag bij het tot stand komen ervan.

Voor het schrijven van het plan maken wij een aantal afspraken met u en met uw team zodat het plan gevormd en gedragen wordt door iedereen. Na goedkeuring door u, maken we een nauwkeurige planning voor alle in het plan beschreven activiteiten. Deze planning biedt u alle handvatten die nodig zijn om het plan ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Kosten:  vanaf € 1850,00 excl. BTW