Plannen zijn te vergelijken met bouten, je moet ze regelmatig bijstellen.

— DNO

Tienden

Onze kernwaarde “delen” willen wij graag op meerdere manieren uitdragen. Tien procent van onze inkomsten staan wij af aan mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de medemens. U als klant bepaalt desgewenst voor de helft hiervan naar welke organisatie uw uitgave bij ons gaat.
DNO steunt ieder jaar een aantal organisaties. Meer informatie vindt u in onze bijlage bij de offerte en onze algemene leveringsvoorwaarden.

“Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.” (Spreuken 22:1)