Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.

— Spreuken 22:1

Tienden

Onze kernwaarde “delen” willen wij graag op meerdere manieren uitdragen. Tien procent van onze inkomsten staan wij af aan mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de medemens. U als klant bepaalt desgewenst voor de helft hiervan naar welke organisatie uw uitgave bij ons gaat.
DNO steunt ieder jaar een aantal organisaties. Meer informatie vindt u in onze bijlage bij de offerte en onze algemene leveringsvoorwaarden.

“Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.” (Spreuken 22:1)