Echte leiders denken niet voor maar door hun team.

— DNO

Wie zijn wij

Dorothea Novák

Dorothea Novák is onderwijskundig wetenschapper, orthopedagoog en initiatiefnemer van DNO Onderwijsadvies. Na jaren gewerkt te hebben voor onder meer OOG Onderwijs en Jeugd en het ABC Onderwijsadviseurs, heeft zij de stap gezet om een nieuw type adviesbureau neer te zetten met uitsluitend excellente adviseurs.

“DNO is een bureau dat verder kijkt dan de eigen muren en behoeften. Onze prijzen zijn betaalbaar, onze kwaliteit moet excellent zijn. Klanten moeten op ons kunnen rekenen.”

Dorothea vindt het belangrijk dat scholen, besturen en gemeenten advies krijgen dat is gebaseerd op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten tegen een redelijke prijs. Haar kracht is het ontwikkelen van handige tools voor in de klas en de school die leerkrachten helpen bij het managen van hun groep. Haar passie is het bedenken van oplossingen voor complexe vraagstukken, motiveren van teams en individuen en theorie omzetten naar handelen in de praktijk. Met haar energie en kennis is Dorothea een echte trekker. Zij heeft in veel verschillende functies, waaronder interim directeur en beleidsmedewerker, bijgedragen aan verandertrajecten en verbetering van kwaliteit op scholen en binnen besturen.

“Onderwijs is een dynamisch en nooit vervelend werkveld. De mensen, wisselende organisaties en voortdurende verandering dagen je uit om steeds weer betere plannen en oplossingen te bedenken. Ik raak enthousiast van mensen en teams die bereid zijn gewoonten onder de loep te nemen en aan te passen. Een plan is pas goed wanneer het handvatten geeft voor dagelijks handelen. Mijn passie is mensen te helpen goede plannen te maken, deze uit te voeren en het talent te ontdekken in zichzelf en hun collega’s.”


Roland ZuidingaRoland Zuidinga is orthopedagoog (NVO geregistreerd) en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs als groepsleerkracht en intern begeleider. In die laatste functie is hij mede verantwoordelijk geweest voor het succesvol verbeteren van de kwaliteit op een zwakke school. Naast zijn werk als intern begeleider begeleidt Roland op verschillende scholen individuele leerlingen met een cluster indicatie. Zijn kracht ligt in het handeling- en oplossinggericht werken met kinderen met gedrag- en leerproblemen ten gevolge van bijvoorbeeld AD(H)D  en/of stoornissen in het autistisch spectrum. Hoewel hij zich primair richt op het kind of de jongere, werkt Roland bij voorkeur nauw samen met ouders en/of school. Het kind komt immers dagelijks uitdagingen tegen waar ouders of de leerkracht onderdeel van uitmaken.

“Ik vind het belangrijk mezelf als begeleider zo snel mogelijk overbodig te maken. Ik help cliënten vaardigheden ontwikkelen. Door deze vaardigheden lukt het hen om hun stagnerende ontwikkeling weer in beweging te krijgen en te houden.”